Huyện ủy Kinh Môn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

25/07/2017 09:21

Huyện ủy Kinh Môn và cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 46 đảng viên, 48 tổ chức đảng; giám sát 22 đảng viên, 16 tổ chức đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Kinh Môn và cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 46 đảng viên, 48 tổ chức đảng (tăng 23 đảng viên, 17 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2016); giám sát 22 đảng viên, 16 tổ chức đảng (tăng 8 đảng viên, 8 tổ chức đảng). Trong đó, Huyện ủy kiểm tra 13 đảng viên, 14 đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 đảng viên, 34 chi bộ và giám sát 12 đảng viên, 16 chi bộ; chi bộ cơ sở kiểm tra 21 đảng viên, giám sát 10 đảng viên.

Qua kiểm tra, phát hiện 18 đảng viên vi phạm. Trong đó, 11 đảng viên vi phạm về chính sách dân số - KHHGĐ, 2 đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, 1 đảng viên tố cáo sai, 1 đảng viên vi phạm trong sử dụng đất đai, 3 đảng viên vi phạm pháp luật. Huyện ủy Kinh Môn và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên (tăng 10 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), trong đó khiển trách 15 người, cảnh cáo 2 người, cách chức 1 chi ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận 12 đơn kiến nghị, tố cáo (tăng 4 đơn so với cùng kỳ năm 2016), đã giải quyết xong 4 đơn tố cáo 1 đảng viên, trả lời 8 đơn không đủ điều kiện giải quyết. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên; đang xem xét quy trình xử lý 1 đảng viên.

PV

(0) Bình luận
Huyện ủy Kinh Môn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
ss