​Huyện đoàn Kinh Môn: Tổ chức tư vấn việc làm cho gần 2.000 thanh niên

16/11/2018 11:15

Huyện đoàn Kinh Môn đã phối hợp tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho gần 2.000 đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ...

Từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Kinh Môn đã phối hợp tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho gần 2.000 đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ; tổ chức các sàn giao dịch, giới thiệu việc làm cho gần 500 đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, tổ chức đoàn đã tín chấp cho nhiều đoàn viên thanh niên vay vốn hơn 30 tỷ đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiến quân vào khoa học - công nghệ trong đoàn viên thanh niên cũng được nhiều chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình.

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Huyện đoàn Kinh Môn: Tổ chức tư vấn việc làm cho gần 2.000 thanh niên
    ss