Hủy bỏ thỏa thuận thử việc không cần báo trước

18/12/2015 06:13

Hỏi: Để xin vào làm việc tại một công ty, tôi phải ký hợp đồng thử việc 1 tháng. Tuy nhiên, sau vài ngày đi làm, tôi thấy công việc không phù hợp với năng lực và tính cách bản thân. Tôi có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc không, có phải báo trước với người sử dụng lao động hay phải bồi thường không?


BÙI THU HÀ(TP Hải Dương)


Trả lời: Theo quy định tại điều 26 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 điều 23 của bộ luật này: Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; công việc và địa điểm làm việc; thời hạn của hợp đồng lao động; mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Điều 29 bộ luật này quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau: Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hủy bỏ thỏa thuận thử việc không cần báo trước
    ss