Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

05/12/2011 09:19

Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã cung cấp các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS miễn phí cho 100% số trạm y tế xã, thị trấn trong huyện.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1-12, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã cung cấp các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí cho 100% số trạm y tế xã, thị trấn trong huyện. Trung tâm cũng tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS và chương trình can thiệp giảm tác hại. Cơ sở điều trị bằng Methadone tại trung tâm tiếp tục tổ chức tốt việc tiếp nhận hồ sơ và khám sàng lọc bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện trước khi xét chọn để đưa vào điều trị. Dự kiến ngày 13 - 12 tới, cơ sở tiếp tục khởi liều điều trị cho 13 bệnh nhân, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị lên 54 người.

* Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh tổ chức truyền thông lưu động, phát hơn 2.000 tờ rơi trên địa bàn thị xã. Nội dung truyền thông hướng về chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay là “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”; phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS; các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV, lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 37 qua địa bàn thị xã, các khu vực trung tâm, trạm y tế đều treo khẩu hiệu, pa-nô, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.

MINH HẠNH

(0) Bình luận
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
ss