Hướng dẫn quy trình, phương pháp tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

20/09/2021 18:02

TP Hải Dương là địa phương đầu tiên được hướng dẫn quy trình, phương pháp tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trong toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khai mạc buổi tập huấn

Ngày 20.9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TP Hải Dương hướng dẫn quy trình, phương pháp tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho 259 trưởng thôn, khu dân cư, cán bộ lao động và lãnh đạo UBND 25 phường, xã của thành phố.

Năm 2021, các địa phương trong tỉnh tiến hành 2 cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả của 2 cuộc điều tra, rà soát này sẽ làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2022. Việc xác định mức sống trung bình hằng năm của các hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Điểm mới về quy trình rà soát theo Nghị định 07 là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 180%; tăng 1 tiêu chí mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản với 2 chỉ số đo lường; các hộ phải làm giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (trừ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc danh sách quản lý).  

Dự kiến từ nay đến hết tuần, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để sớm triển khai các cuộc điều tra, rà soát trên.

TP Hải Dương là địa phương đầu tiên được hướng dẫn quy trình, phương pháp tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trong toàn tỉnh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng dẫn quy trình, phương pháp tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo