Hồng Lạc đạt 10 tiêu chí nông thôn mới

30/05/2013 12:17

Từ đầu năm đến nay, xã Hồng Lạc (Thanh Hà) đã bê-tông hóa được gần 600 m đường trục thôn xóm, 1,4 km đường sản xuất.


Bên cạnh đó, xã còn mở rộng, cứng hóa trên 600 m đường sản xuất. Hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư, cống, máng mới được xây dựng phục vụ sản xuất. Địa phương cũng đang hoàn thiện 8 phòng học trường THCS và xây dựng nhà ăn bán trú trường tiểu học.

Xã Hồng Lạc đã đạt 10 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm: quy hoạch, điện, bưu điện, lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.


ĐỨC ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồng Lạc đạt 10 tiêu chí nông thôn mới
    ss