Hơn 55% số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tuyến

17/07/2023 10:10

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn gặp nhiều khó khăn.


Do dữ liệu cá nhân chưa đồng bộ nên nhiều lao động vẫn phải làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp

Từ đầu năm đến ngày 13.7, Hải Dương có hơn 8.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có hơn 55% số lao động nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương, đơn vị đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tuyến. Nguyên nhân do dữ liệu về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của một số lao động được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cung cấp không trùng khớp. Dữ liệu cá nhân của nhiều lao động chưa đồng bộ nên không thể đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Một số trang thiết bị phục vụ xử lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến tại trung tâm còn thiếu nên cũng ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương triển khai nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến từ tháng 5.2022.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 55% số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tuyến