Hơn 1.800 ha lúa xuân nhiễm bệnh khô vằn

16/05/2017 06:09

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.800 ha lúa xuân nhiễm bệnh khô vằn với tỷ lệ bệnh từ 5-25% số dảnh.


Cá biệt có diện tích nhiễm 50% số dảnh, tập trung tại các huyện Bình Giang, Nam Sách, Cẩm Giàng. Mức độ bệnh hại và phạm vi gây hại cao hơn cùng kỳ năm trước. Bệnh phát sinh trên những diện tích lúa cấy dày, xanh tốt, bón phân không cân đối và thường xuyên mất nước.

Để không ảnh hưởng tới năng suất lúa, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi mức độ bệnh hại. Khi tỷ lệ bệnh đạt từ 10-15% số dảnh trở lên phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

MƠ NGUYỄN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 1.800 ha lúa xuân nhiễm bệnh khô vằn
    ss