Hơn 1,4 triệu cử tri sẵn sàng đi bầu cử

21/05/2021 08:11

Toàn bộ công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, thẻ đã được phát đến tay cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Ngày 23.5, cùng với cử tri cả nước, hơn 1,4 triệu cử tri trong toàn tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phải siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong số hơn 1,4 triệu cử tri trong tỉnh, có hơn 1,1 triệu cử tri (chiếm hơn 81% tổng số cử tri của tỉnh) tham gia bầu cử 4 cấp gồm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; hơn 215.000 cử tri tham gia bầu cử 3 cấp gồm ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và hơn 1.300 cử tri sẽ tham gia bầu 2 cấp: ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn tỉnh có 17 người ứng cử ĐBQH (trong đó 4 người do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại tỉnh), được bầu 9 đại biểu; 102 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, được bầu 63 đại biểu; 673 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, được bầu 407 đại biểu; 9.667 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 5.817 đại biểu.

Toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 93 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.717 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Hải Dương có 1.787 khu vực bỏ phiếu.

Toàn bộ công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, thẻ đã được phát đến tay cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 1,4 triệu cử tri sẵn sàng đi bầu cử