Khoản tích cóp nào không phải chia đôi khi ly hôn?

THỨ NĂM, 07/03/2019 09:30:06

Khoản tiền tiết kiệm có nguồn gốc từ tiền trợ cấp thương binh thì đó là tài sản riêng, không phải chia đôi khi ly hôn.

Hỏi: Tôi nhận tiền trợ cấp thương binh hằng tháng nhưng không tiêu mà cho vào tài khoản tiết kiệm riêng. Khi ly hôn, vợ tôi đòi chia đôi khoản tiền không nhỏ này, cho rằng là tài sản có trong thời kỳ hôn nhân, như vậy có đúng không?
TRẦN VƯƠNG (Kim Thành)
Trả lời: Theo điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3, điều 11 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản riêng của vợ, chồng còn có các khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng...

Như vậy, khoản tiền tiết kiệm có nguồn gốc từ tiền trợ cấp thương binh thì đó là tài sản riêng của ông. Việc vợ ông yêu cầu chia khi ly hôn là không có căn cứ.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu