Có được nhận cháu ruột làm con nuôi?

THỨ TƯ, 12/09/2018 08:18:51

Theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ đủ 16 tuổi đến dưới 18...

Hỏi: Tôi không có con nên muốn nhận cháu ruột gọi tôi là bác làm con nuôi. Theo quy định của pháp luật, người nhận con nuôi phải đáp ứng những điều kiện gì và có được nhận cháu làm con nuôi không?

NGUYỄN THỊ H. (TP Hải Dương)

Trả lời:

Theo Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, để được nhận nuôi con nuôi thì người nhận nuôi phải đáp ứng các điều kiện: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Những trường hợp sau không được nhận nuôi con nuôi: đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù hoặc chưa được xóa án tích.

Theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Như vậy, bạn có thể nhận cháu ruột làm con nuôi nếu thời điểm nhận cháu dưới 18 tuổi.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu