Bạn đọc

Hoang phí đất ven đường sắt

DÂN NGUYỆN (Cẩm Giàng) 11/09/2023 15:35

Đây là thực tế tồn tại nhiều năm ở tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

W_dgsat-1.jpg
Khoảng cách hơn 40 m từ mép đường ray đến đường dây thông tin liên lạc đường sắt bị bỏ hoang hóa

Cụ thể ở huyện Cẩm Giàng, khoảng đất từ mép phía nam đường ray đến đường dây và cột thông tin tín hiệu đường sắt phần lớn ở đây đều rộng trên 40 m.

Theo Nghị định 56/2018/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt ngày 18/4/2018, hành lang an toàn giao thông đường sắt rộng nhất là 15 m và phạm vi bảo vệ hai bên đường dây, cột thông tin tín hiệu đường sắt là 2,5 m tính từ đường dây ngoài cùng trở ra... Tuy nhiên, phần đất nêu trên thuộc huyện Cẩm Giàng rộng tới hàng chục ha, phần nhiều bị bỏ hoang hóa hoặc khai thác không hiệu quả.

Cũng theo Nghị định 56/2018/NĐ-CP, phần đất này chỉ tạm thời sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, được trồng cây thấp dưới 1,5 m nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn, ổn định công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt trong quá trình khai thác.

W_dgsat-2.jpg
Phần đất ven đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua xã Cao An (Cẩm Giàng) bị bỏ hoang

DÂN NGUYỆN (Cẩm Giàng)
(0) Bình luận
Hoang phí đất ven đường sắt