Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nhà ở và bất động sản

07/02/2010 17:32

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến kết luận của PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải về chính sách nhà ở và thị trường bất độngsản.


Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2010 tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản, đặc biệt là chính sách tín dụng trong lĩnh vực bất động sản. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách cần tránh tư tưởng bao cấp về nhà ở, trông chờ vào ngân sách nhà nước; phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa; huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở và bất động sản. Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý phát triển các khu đô thị mới, nhà ở và bất động sản, chống hiện tượng đầu cơ trong kinh doanh bất động sản; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế về nhà ở cho thuê và xây dựng chính sách cho người có hoàn cảnh khó khăn được thuê nhà ở.

Việc quản lý, khai thác vận hành nhà ở chung cư cần quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể xây dựng, sử dụng nhà chung cư, đáp ứng yêu cầu quản lý, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Việc xây dựng chính sách mới cần lưu ý đến việc phòng chống thiên tai, động đất, biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị. Trong năm 2010 sẽ tiến hành sơ kết đánh giá Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2, tiếp tục có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

(Theo VOV)

(0) Bình luận
Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nhà ở và bất động sản
ss