Hoàn thành kiểm điểm,tự phê bình và phê bình

24/10/2012 08:15

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh vừa tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, bám sát 3 nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã kiểm điểm, đánh giá đa số cán bộ, kiểm sát viên trong ngành không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong hoạt động đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; làm tốt việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện KSND 2 cấp, bổ sung và tăng cường cán bộ cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong lĩnh vực hình sự, kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh tế và thi hành án hình sự.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục.

*  Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Thanh Hà vừa hoàn thành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Tại hội nghị, có 72 lượt ý kiến phát biểu, góp ý cho tập thể và cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy, trong đó có 14 ý kiến góp ý cho tập thể, còn lại là ý kiến góp ý đối với các cá nhân. Các ý kiến tập trung làm rõ một số nội dung: chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng địa phương; chống suy thoái về đạo đức, lối sống của tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy; những yếu kém còn tồn tại trong hệ thống chính trị cơ sở; định hướng rõ các biện pháp khắc phục… Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy được tiến hành dân chủ. Các ý kiến đóng góp thẳng thắn với tinh thần xây dựng. Các đồng chí được góp ý kiến đã tiếp thu chân thành, cởi mở, thể hiện tinh thần đoàn kết. Trong quá trình kiểm điểm, tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy cũng đã có kết luận về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tập thể từng cá nhân.

* Chiều 23 - 10, Thành ủy Hải Dương tổ chức hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thành phố phấn đấu hoàn thành việc kiểm điểm của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố trong tháng 11 tới.

PV

(0) Bình luận
Hoàn thành kiểm điểm,tự phê bình và phê bình
ss