Hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở

01/04/2014 15:10

Đến ngày 30-3, tất cả 27 xã, thị trấn ở huyện Tứ Kỳ đã hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2014 - 2019.


Đây là huyện hoàn thành việc này sớm nhất tỉnh. Có được kết quả trên, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện sớm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương. Các địa phương chủ động thực hiện công tác chuẩn bị, bám sát chương trình, thời gian do cấp trên quy định. Các đại hội cơ bản thực hiện nghiêm túc những quy định theo điều lệ, hướng dẫn của Đoàn, Hội cấp trên. Các nội dung của đại hội chuẩn bị kỹ và được đông đảo hội viên tham gia đóng góp ý kiến. Công tác nhân sự của đại hội bảo đảm đúng dự kiến, đề án. Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vào thời điểm trước, trong và sau đại hội. Đại hội cấp cơ sở đã bầu được 324 người vào Ủy ban Hội LHTN khóa mới và bầu 120 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ  IV.

DT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở
    ss