Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong quý III.2022

03/03/2022 14:52

Thông tin trên được nêu trong Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo hướng dẫn này, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành trong quý III.2022. Trường hợp đặc biệt khi được đảng ủy cơ sở đồng ý, đại hội chi bộ trực thuộc có thể được triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 6 tháng. Thời gian tổ chức đại hội trong 1/2 ngày.

Hướng dẫn đặt ra một số yêu cầu về công tác nhân sự như sau: Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn, độ tuổi nhân sự được giới thiệu ứng cử chức danh bí thư chi bộ (kể cả các đồng chí tham gia lần đầu và các đồng chí tái cử) không quá 65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức đại hội chi bộ. Trường hợp đặc biệt, ở những nơi có khó khăn về nhân sự thì độ tuổi có thể cao hơn và cấp ủy cơ sở phải báo cáo xin ý kiến của thường trực cấp ủy cấp huyện trước khi chỉ đạo thực hiện. Nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức danh bí thư chi bộ ở các thôn, khu dân cư phải có khả năng và điều kiện để bố trí đồng thời làm trưởng thôn, khu dân cư. Thực hiện bố trí 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư...

Đối với loại hình chi bộ cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cơ cấu bí thư chi bộ là người đứng đầu phòng, ban, khoa, bộ phận… trực thuộc cơ quan, đơn vị. Nhân sự được giới thiệu tham gia chi ủy lần đầu phải còn thời gian công tác ít nhất 30 tháng, tính từ thời điểm tiến hành đại hội. Nhân sự tái cử bí thư chi bộ phải còn thời gian công tác ít nhất là 12 tháng, tính từ thời điểm tiến hành đại hội.

Đối với chi bộ trực thuộc loại hình trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ do cấp uỷ cấp trên cơ sở quy định độ tuổi cho phù hợp tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

 Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng hướng dẫn quy trình 5 bước chuẩn bị nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

PV

(0) Bình luận
Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong quý III.2022