Giao thông - Đô thị

Hoàn thành 2 gói thầu Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương

PV 28/05/2024 13:00

TP Hải Dương đã hoàn thành 2 trong số 9 gói thầu của Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực. 7 gói thầu còn lại đang được thành phố tập trung triển khai.

z5480465780855_d74ee76af43661a01159d8f5163b94bb.jpg
Gói thầu kè kênh T1 thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Theo Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương, đến cuối tháng 5, có 2 trong số 9 gói thầu của dự án đã hoàn thành. Đó là gói thầu hoàn thiện hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng và đường Thanh Bình, kè kênh T1. UBND thành phố đã báo cáo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để nghiệm thu.

Hiện TP Hải Dương tập trung triển khai 7 gói thầu còn lại, trong đó có 5 gói thầu cơ bản đáp ứng tiến độ. Đó là xây dựng 22 trạm bơm nước thải (đạt 90%), xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình khu vực phía bắc đường Nguyễn Lương Bằng đến sông Thái Bình (đạt 80%), xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình cho khu vực còn lại ở phía tây thành phố (đạt 80%), kè sông Bạch Đằng (đạt 33%), xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 12.000 m3/ngày đêm (đạt 20% khối lượng).

z5480467427450_42b6e497b33f6d82a5a43c99fbc183d0.jpg
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương sẽ góp phần khắc phục tình trạng ngập úng khu vực phía tây thành phố

2 gói thầu không bảo đảm tiến độ là xây dựng trạm bơm Lộ Cương và xây dựng hệ thống thoát nước phía bắc đường sắt. Nguyên nhân do vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xử lý đất nền... Theo kế hoạch, gói thầu xây dựng trạm bơm Lộ Cương phải hoàn thành trong cuối tháng 5 nhưng đến nay mới đạt 60% khối lượng. TP Hải Dương báo cáo UBND tỉnh gia hạn hợp đồng đến tháng 11 tới. Gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước phía bắc đường sắt theo hợp đồng sẽ phải hoàn thành vào giữa tháng 6 tới. Tuy nhiên một số hạng mục thuộc gói thầu chậm tiến độ.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương có tổng vốn đầu tư khoảng 1.774 tỷ đồng từ vốn vay chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh. Toàn bộ dự án sẽ phải hoàn thành trong năm 2025. Sau khi hoàn thiện dự án sẽ góp phần khắc phục tình trạng ngập úng khu vực phía tây thành phố…

PV
(0) Bình luận
Hoàn thành 2 gói thầu Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương
ss