Hỗ trợ vùng sản xuất lúa tập trung

30/11/2017 09:15

UBND tỉnh hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha đối với vùng sản xuất lúa tập trung mới xây dựng, chưa được nhận hỗ trợ lần nào, có quy mô từ 30 ha/vùng trở lên.

Vụ chiêm xuân năm 2017-2018, UBND tỉnh hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha đối với vùng sản xuất lúa tập trung mới xây dựng, chưa được nhận hỗ trợ lần nào, có quy mô từ 30 ha/vùng trở lên. Diện tích hỗ trợ tối đa là 1.000 ha. Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha các vùng sản xuất lúa đã xây dựng từ các vụ trước với tổng diện tích 1.594ha. Các vùng sản xuất được hỗ trợ phải gieo cấy giống lúa nằm trong cơ cấu giống của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ diện tích được hỗ trợ theo nhu cầu của từng địa phương, đôn đốc các địa phương thực hiện quy vùng theo đúng kế hoạch.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ vùng sản xuất lúa tập trung
    ss