Hỗ trợ nông dân trong công tác khuyến nông

14/01/2010 01:00

Nông dân sản xuất nhỏ được hỗ trợ 100%chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo.Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn khuyến nông.


Ảnh minh họa: internet
Ngày 8-1, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các ngành nghề sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; các dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm giống, bảo vệ thực vật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thủy nông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Nội dung hoạt động khuyến nông theo nghị định này gồm có: bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo cho người sản xuất và người hoạt động khuyến nông; thông tin tuyên truyền; trình diễn và nhân rộng mô hình; tư vấn và dịch vụ khuyến nông; hợp tác quốc tế về khuyến nông.

Nghị định quy định, nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo; nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 50% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến nông được hỗ trợ 50% chi phí tài liệu khi tham dự đào tạo. Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2010 và thay thế Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26-4-2005 của Chính phủ quy định về khuyến nông, khuyến ngư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ nông dân trong công tác khuyến nông
    ss