Nông nghiệp - Nông thôn

Hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/cơ sở nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số

TRẦN HIỀN 13/11/2023 07:30

UBND tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ 50% chi phí mua trang thiết bị để sử dụng nền tảng kỹ thuật số, xây dựng hệ thống điều khiển từ xa... cho các cơ sở nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số.

nhamang(1).jpg
Các cơ sở sản xuất nhà màng có quy mô tối thiểu 3.000 m2 để sản xuất rau thủy canh, khí canh, dưa lưới... sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh

Kinh phí hỗ trợ không quá 500 triệu đồng cho mỗi cơ sở. Đây là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn Hải Dương vừa được HĐND tỉnh ban hành.

Để được hỗ trợ, các đối tượng (các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp) phải bảo đảm các điều kiện như sản xuất rau thủy canh, khí canh, dưa lưới, dưa thơm, cây giống... trong nhà màng có quy mô tối thiểu 3.000 m2. Cơ sở chăn nuôi có quy mô tối thiểu bảo đảm một trong các điều kiện: 100 con lợn nái, đực giống; 1.000 con lợn thịt hoặc trại chăn nuôi hỗn hợp từ 500 con gồm lợn nái và lợn thịt; 3.000 con gia cầm sinh sản hoặc 5.000 con gia cầm thương phẩm; 100 con trâu, bò sinh sản hoặc 200 con trâu, bò thịt trở lên. Các vùng sản xuất thủy sản tập trung bảo đảm có quy mô từ 5 ha trở lên, cơ sở nuôi cá sông trong ao hoặc các cơ sở sản xuất giống.

TRẦN HIỀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/cơ sở nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số