Hỗ trợ gia cầm giống cho 90 người khuyết tật

25/03/2023 10:26

Ngày 23.3, UBND tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận Dự án “Sinh kế cho người khuyết tật qua việc chăn nuôi gia cầm” do Tổ chức Abilis Foundation (Phần Lan) viện trợ theo hình thức không hoàn lại.

Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 120 triệu đồng, thời gian thực hiện đến ngày 5.6. Theo đó, 90 người khuyết tật ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Gia Lộc được hỗ trợ mỗi người 20 con gà giống và được tham dự các buổi tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi. Mục đích của dự án nhằm giúp người khuyết tật có thể tự trang trải cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

UBND tỉnh giao Hội Người Khuyết tật tỉnh phối hợp tiếp nhận dự án, thực hiện theo quy định.

PV

(0) Bình luận
Hỗ trợ gia cầm giống cho 90 người khuyết tật
ss