Hỗ trợ 165 triệu đồng cho người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng

23/05/2023 15:31

Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định hỗ trợ 165 đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động với tổng số tiền 165 triệu đồng (mỗi người 1 triệu đồng).

Trong đó, Công đoàn ngành giao thông vận tải có 96 người, Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách 69 người lao động được hỗ trợ.

Theo thống kê cuối năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh, có hơn 26.000 lao động ở 14 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị cắt giảm việc làm, giãn việc, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine (đầu năm 2022), trong đó ngành dệt may ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tuy còn nhiều khó khăn nhưng có dấu hiệu phục hồi trở lại...

Liên đoàn Lao động tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

PV

(0) Bình luận
Hỗ trợ 165 triệu đồng cho người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng