Chuyển đổi số

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tuyến tăng 60%

HẢI MINH 19/12/2023 12:00

Hải Dương có hơn 14.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có hơn 9.400 hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

z4975065625766_c4d1162d863b33dc46307c8cb6929b13.jpg
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn lao động làm hồ sơ nộp trực tuyến

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến giữa tháng 12/2023, Hải Dương có hơn 14.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có hơn 9.400 hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chiếm hơn 67% số hồ sơ đã nộp, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tích cực triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ trong đó có tăng chỉ số nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, hướng dẫn người lao động xử lý khi gặp trục trặc về dữ liệu đóng bảo hiểm xã hội.

HẢI MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trực tuyến tăng 60%