Hè về

12/06/2017 10:52

Hè về phượng đỏ rực hoa
Bạn bè bịn rịn lìa xa mái trường
Đôi dòng lưu bút còn vương
Tiếng ve rả rích buồn thương não nề
Trống trường yên giấc ngủ mê
Cây bàng lặng lẽ ủ ê cúi đầu
Thương thay cái đám ve sầu
Mòn râu rát cổ... kêu đâu... kêu hoài...

NGUYỄN QUỲNH ANH(lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hè về