Biếm họa

Hạn dùng vô thời hạn

Tranh: LÊ VIẾT TRÍ 17/09/2023 11:54

Hạn dùng bánh Trung thu một năm vẫn còn.

87.24.jpg
Tranh: LÊ VIẾT TRÍ
(0) Bình luận
Hạn dùng vô thời hạn