Giáo dục

Hải Dương yêu cầu báo cáo việc dạy kỹ năng sống và tiếng Anh trong trường học

THẾ ANH 26/09/2023 17:49

Yêu cầu này nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm tra việc liên kết dạy thêm trong các trường trên địa bàn tỉnh.

W_cac29523-95f2-428c-bb51-86374b0df267.jpeg
Người nước ngoài dạy tiếng Anh ở Hải Dương (ảnh tư liệu)

Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh, các Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai các hình thức liên kết trong nhà trường.

Theo đó, các đơn vị báo cáo về việc phối hợp tổ chức dạy kỹ năng sống, dạy tiếng Anh và các hoạt động phối hợp, liên kết khác (nếu có) trong nhà trường. Các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 4/10.

Hoạt động này nhằm thực hiện công văn số 3538/UBND-VP ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra việc liên kết dạy thêm trong các trường trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 30/6, Hải Dương có 90 trung tâm ngoại ngữ, 20 tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nhiều trường học trong tỉnh đã và đang kết hợp với các đơn vị này để dạy tiếng Anh, kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm.

Đây đều là các hoạt động giáo dục tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc. Có trường phối hợp dạy nhiều chương trình tiếng Anh như dạy tiếng Anh ASEAN, tiếng Anh với người nước ngoài và dạy kỹ năng sống. Nếu đăng ký cho học sinh học cả 3 hoạt động này, phụ huynh sẽ phải đóng một khoản tiền lớn.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Hải Dương yêu cầu báo cáo việc dạy kỹ năng sống và tiếng Anh trong trường học