Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương xử lý, giải tỏa 616 vi phạm công trình thủy lợi

NHẤT NGUYÊN 09/05/2024 06:04

Tính đến nay, Hải Dương đã xử lý, giải tỏa 616 vi phạm công trình thủy lợi tồn tại từ những năm trước.

gia-loc-giai-toa.jpg
Từ đầu năm đến nay, huyện Gia Lộc đã xử lý, giải tỏa 2 vụ vi phạm công trình thủy lợi

Từ đầu năm đến ngày 7/5, trong tỉnh Hải Dương phát sinh 46 vụ vi phạm công trình thủy lợi, trong đó đã xử lý, giải tỏa 8 vụ.

Huyện Ninh Giang phát sinh nhiều nhất với 11 vụ vi phạm, Gia Lộc 9 vụ, Tứ Kỳ 5 vụ; các huyện Thanh Miện, Thanh Hà, Kim Thành mỗi nơi 4 vụ; TP Hải Dương 3 vụ, Cẩm Giàng 3 vụ, Bình Giang 2 vụ và Nam Sách 1 vụ. Các vi phạm chủ yếu là làm nhà tạm, nhà kiên cố, lều quán, san lấp, lấn chiếm, xây tường bao, đào ao, lập vườn...

Các địa phương đã xử lý, giải tỏa được 8 vụ vi phạm, gồm 2 trường hợp ở Gia Lộc, 2 trường hợp ở Cẩm Giàng, các huyện Bình Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang, TP Hải Dương mỗi nơi 1 trường hợp.

Tính đến nay, Hải Dương đã xử lý, giải tỏa 616 vi phạm công trình thủy lợi tồn tại từ những năm trước, trong đó có 355 trường hợp do chính quyền địa phương xử lý, giải tỏa (Bình Giang 174, Ninh Giang 141 và Tứ Kỳ 40); còn lại tự giải tỏa hoặc được giải tỏa khi thực hiện các dự án xây dựng công trình do ngân sách nhà nước đầu tư, dự án dân cư, đô thị, cụm công nghiệp liên quan đến các tuyến kênh.

Toàn tỉnh còn tổng số 2.250 vi phạm phải xử lý, giải tỏa, trong đó 1.051 vi phạm trước ngày 1/7/2018 (ngày Luật Thuỷ lợi có hiệu lực) và 1.199 vi phạm từ ngày 1/7/2018 đến nay. 1.422 trường hợp được xem xét giữ nguyên hiện trạng theo điều 48 Luật Thủy lợi vì không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm công trình thủy lợi từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã thời gian gần đây cơ bản kịp thời. Các sở, ngành, các địa phương, đơn vị đã tích cực vào cuộc, ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động tự giải tỏa vi phạm; xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm tồn đọng; phát hiện, ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh.

Một số huyện làm tốt như Ninh Giang, Bình Giang, Tứ Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn 2 huyện Thanh Hà và Nam Sách chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xử lý vi phạm; một số địa phương vẫn để phát sinh vi phạm mới.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Hải Dương xử lý, giải tỏa 616 vi phạm công trình thủy lợi
ss