Tin tức

Hải Dương xem xét phân bổ 141 tỷ đồng cho 5 dự án khởi công mới

PHONG TUYẾT 29/02/2024 18:00

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phân bổ 141 tỷ đồng cho 5 dự án khởi công mới.

735a8ef6-7624-4757-8158-98224a4a5166.jpeg
Dự án Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (tỉnh Hải Dương) là một trong 5 dự án khởi công mới được phân bổ vốn

Tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá XVII, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 lần 2 (vốn ngân sách cấp tỉnh).

Về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 (lần 2), tờ trình của UBND tỉnh nêu rõ tổng kế hoạch vốn năm 2024 chưa phân bổ là 340 tỷ đồng. UBND tỉnh Hải Dương đề nghị trích gần 153 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất để phân bổ cho 13 dự án đã đủ điều kiện phân bổ vốn. Trong đó, chủ yếu là phân bổ cho 5 dự án khởi công mới (141 tỷ đồng).

5 dự án mới được phân bổ vốn gồm: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới); Cải tạo, sửa chữa nhà hội trường UBND tỉnh; Cải tạo, sửa chữa trụ sở Báo Hải Dương; Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (tỉnh Hải Dương).

Theo phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng của 5 dự án dư vốn. Đồng thời, bổ sung tăng kế hoạch vốn nguồn thu sử dụng đất 5 năm 2021-2025 là hơn 5.536 tỷ đồng.

Tổng vốn 5 năm 2021-2025 điều chỉnh giảm và giao tăng nêu trên là hơn 5.891 tỷ đồng, dự kiến tăng kế hoạch vốn cho 2 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 712,5 tỷ đồng. Bổ sung danh mục và phân bổ cho 27 dự án (8 dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, 19 dự án khởi công mới).

UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện và giao cấp huyện thực hiện 9 dự án với tổng mức đầu tư gần 884 tỷ đồng.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương xem xét phân bổ 141 tỷ đồng cho 5 dự án khởi công mới