Hải Dương xem xét điều chỉnh đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã

09/06/2023 12:14

Xem xét điều chỉnh đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã là một trong những nội dung tại phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) của UBND tỉnh Hải Dương diễn ra sáng 9.6.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu các quy định và tình hình thực tế để xem xét điều chỉnh "Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030". Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn các địa phương về thủ tục đầu tư trụ sở công an theo quy định đầu tư công. Tham mưu phân bổ vốn ngay đối với các dự án đủ điều kiện phân bổ. Sở Tài chính hoàn tất phương án xử lý tài sản công, tạo thuận lợi cho việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc công an tại vị trí có trụ sở của cơ quan, đơn vị cũ. Đối với những trụ sở cũ do Trung ương quản lý, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát quỹ đất đủ điều kiện xây dựng trụ sở, phối hợp tham mưu khi có vướng mắc liên quan đến đất đai. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã. Những nơi chưa triển khai xây dựng phải bố trí nơi làm việc đáp ứng được yêu cầu của lực lượng công an.


Lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất, kiến nghị các phương án đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện "Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025", đến nay, tất cả đơn vị công an cấp xã đã xác định được vị trí đất để xây dựng. 43 trong tổng số 235 trụ sở đã hoàn thành đầu tư xây dựng, 22 trụ sở đang thi công, còn lại chưa xây dựng. Trong số các trụ sở chưa xây dựng có 25 trụ sở đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 11 trụ sở đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Việc triển khai thực hiện đề án gặp một số khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực. Mặc dù xác định được vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch chung của địa phương song có địa điểm chưa được đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Do đó, chưa đủ căn cứ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất còn vướng mắc khi các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, chưa xác định được giá đất. Một số trụ sở được xác định vị trí tại khu đất có trụ sở cũ của cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn chưa có phương án sắp xếp, xử lý nhà đất. Theo đề án được phê duyệt, một số trụ sở làm việc công an cấp xã được xây mới nhưng địa phương lại thuộc diện sáp nhập, nếu xây dựng sẽ gây lãng phí. Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã bố trí đủ vốn để thực hiện đề án theo cơ chế hỗ trợ được phê duyệt. Vốn bố trí năm 2023 là 130,5 tỷ đồng song đến nay chưa phân bổ chi tiết do các địa phương chưa quyết định chủ trương đầu tư chưa xác định rõ quy mô, cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo từng cấp ngân sách.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Hải Dương xem xét điều chỉnh đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã