Hải Dương ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro

10/06/2023 10:42

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Trận mưa to trưa 26.5 vừa qua khiến một số tuyến đường ở TP Hải Dương bị úng nhẹ

Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai nhằm huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra. Bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro xảy ra; bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, phòng chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn, các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ngăn ngừa nguy cơ vỡ đê, giảm thiểu mức độ ngập lụt, góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, ứng phó, xử lý tình huống, sự cố và tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai.

Các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống thiên tai; chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. Nội dung phương án phải chi tiết, cụ thể, sát thực, có sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt, thống nhất giữa các lực lượng tham gia theo phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “ba sẵn sàng”. Quán triệt phương châm phòng là chính, thường xuyên rà soát điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn.

Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và được công bố cùng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai; làm cơ sở cho việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó với thiên tai.

Xem chi tiết phương án ứng phó thiên tại TẠI ĐÂY

VN

(0) Bình luận
Hải Dương ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro