Tin tức

Hải Dương triển khai mô hình điểm phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở ở 12 xã

15/04/2024 19:56

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương yêu cầu việc triển khai thực hiện các mô hình điểm phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

img_6793(1).jpeg
Hải Dương triển khai 12 mô hình điển hình về phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả (ảnh minh hoạ)

Theo Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, năm 2024, Hải Dương sẽ triển khai mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả ở 12 xã của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các xã được lựa chọn triển khai gồm: Quyết Thắng (TP Hải Dương), Bắc An (TP Chí Linh), Thăng Long (Kinh Môn), Gia Khánh (Gia Lộc), Quang Phục (Tứ Kỳ), Đoàn Tùng (Thanh Miện), Nghĩa An (Ninh Giang), Cổ Bì (Bình Giang), Định Sơn (Cẩm Giàng), Kim Đính (Kim Thành), Cộng Hòa (Nam Sách), Thanh Hồng (Thanh Hà).

Thời gian thực hiện mô hình điểm từ 15/4-31/10/2024. Các tổ chức, đơn vị liên quan sẽ phối hợp các xã thực hiện các hoạt động truyền thông về xây dựng, phát triển các mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở. Hướng dẫn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ. Biên soạn, in ấn và cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức. Hỗ trợ, tham gia tư vấn, hòa giải các vụ việc vi phạm, tranh chấp trong cộng đồng...

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện các mô hình điểm phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Hải Dương phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều triển khai mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả.

(0) Bình luận
Hải Dương triển khai mô hình điểm phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở ở 12 xã