Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương tăng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã

PHONG TUYẾT 16/12/2023 16:35

Các mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn ở Hải Dương đều tăng cao.

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/12. Theo nghị quyết, các mức phụ cấp, hỗ trợ và khoán kinh phí đều tăng cao so với hiện nay.

Xem chi tiết nghị quyết và phụ lục mức phụ cấp đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; phụ lục chức danh, mức phụ cấp khoán đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu dân cư.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Hải Dương tăng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã
ss