Khuyến học

Hải Dương phát triển hơn 38.600 hội viên khuyến học

THẾ ANH 10/07/2024 17:07

Đến hết tháng 6/2024, toàn tỉnh có hơn 821.000 hội viên Hội Khuyến học tỉnh, tăng hơn 38.600 hội viên so với cuối năm 2023.

3529a780-c922-4ec9-af48-b42b78cbd7e9-1-(1).jpeg
Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương bầu bổ sung 6 Uỷ viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

Số lượng hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh chiếm 42,1% dân số, tăng 2% so với cuối năm 2023. Các địa phương có tỷ lệ hội viên Hội Khuyến học cao là TP Chí Linh gần 109.600 hội viên, chiếm 73,3% dân số, cao nhất tỉnh. Tiếp đến là TP Hải Dương hơn 104.500 hội viên, chiếm 36,5% dân số; huyện Tứ Kỳ hơn 72.200 hội viên, chiếm 43,2%...

Để đạt được kết quả trên, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; khuyến khích hình thành các mô hình khuyến học tự nguyện. Đặc biệt, số chi hội, Ban khuyến học dòng họ, Liên gia khuyến học ở các khu dân cư, tổ chức khuyến học trong các hội tự nguyện phát triển mạnh. Hầu hết các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong khối Đảng, chính quyền từ tỉnh đến xã đều có Ban khuyến học, Chi hội Khuyến học; 100% số trường tiểu học, THCS thành lập Chi hội khuyến học... Hội Khuyến học tỉnh đang xúc tiến thành lập tổ chức khuyến học trong một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Số lượng hội viên tăng, kéo theo Quỹ Khuyến học toàn tỉnh cũng tăng. Hiện Quỹ khuyến học toàn tỉnh hơn 163,1 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Huyện Thanh Miện có Quỹ Khuyến học cao nhất tỉnh, hơn 18,5 tỷ đồng, tiếp đến là Ninh Giang hơn 15,4 tỷ đồng, TP Chí Linh hơn 15,2 tỷ đồng...

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập, xây dựng mô hình công dân học tập của Hội Khuyến học tỉnh diễn ra sáng 10/7.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương bầu bổ sung 6 Uỷ viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, nâng tổng số lên 45 Uỷ viên Ban Chấp hành, 15 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phát triển hơn 38.600 hội viên khuyến học
    ss