Chính trị

Hải Dương phấn đấu hằng năm tất cả hội viên nông dân có bảo hiểm y tế

PHONG TUYẾT 04/04/2024 19:46

Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Hải Dương phấn đấu hàng năm tất cả số hội viên nông dân có bảo hiểm y tế.

nd(2).jpg
Hải Dương vừa ban hành chương trình hành động về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân (ảnh minh hoạ)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động nêu rõ mục tiêu chung là đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng hội nông dân các cấp trong tỉnh Hải Dương vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, hội nông dân làm tốt vai trò đại diện, cổ vũ nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

4a778393-6306-43cc-88bc-24d633d8e847(1).jpeg
Hải Dương phấn đấu 100% số hội viên nông dân có bảo hiểm y tế. Ảnh: Người dân khám bệnh tại Trạm y tế xã Vĩnh Hoà (Ninh Giang)

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là hằng năm kết nạp từ 3.200 hội viên nông dân mới trở lên; 100% số cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức; đào tạo nghề cho từ 6.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên và nâng cao trình độ cho 800 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

Hải Dương phấn đấu vận động từ 7.200 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và thành lập mới 17 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 3 hợp tác xã nông nghiệp... Đáng chú ý, Hải Dương sẽ phấn đấu hằng năm hỗ trợ ít nhất 1.600 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, 100% số hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, 800 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để thực hiện các mục tiêu đó có 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình của ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ 6 tháng, 1 năm. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất biên chế, chế độ, chính sách với cán bộ hội nông dân theo yêu cầu của Trung ương và phù hợp thực tiễn của tỉnh.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Hải Dương phấn đấu hằng năm tất cả hội viên nông dân có bảo hiểm y tế