Cải cách hành chính

Hải Dương kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với 6 bộ, ngành Trung ương

PV 21/05/2024 08:15

Việc hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành Trung ương giúp giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác.

ket-noi-thong-tin.jpg
Quầy giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay Hải Dương đã hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với 6 hệ thống thông tin của các bộ gồm: Đăng ký doanh nghiệp; đăng ký đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cấp, cấp đổi giấy phép lái xe; cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu, phù hiệu (Bộ Giao thông vận tải); cấp mã số ngân sách (Bộ Tài chính) và cấp phép hành nghề y (Bộ Y tế).

Việc hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với các Hệ thống thông tin của các bộ, ngành Trung ương giúp cho việc chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với 6 bộ, ngành Trung ương
ss