Công tác cán bộ

Hải Dương hỗ trợ cán bộ cấp xã dôi dư, mức cao nhất 150 triệu đồng/người

PHONG TUYẾT 19/12/2023 14:30

Mức hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sáp nhập ở Hải Dương cao nhất là 150 triệu đồng/người.

986480ef-a83e-45df-9f69-0cdeb9e76501.jpeg

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 3 mức hỗ trợ với từng nhóm đối tượng, mức hỗ trợ cao nhất là tối đa không quá 150 triệu đồng/người. Xem chi tiết nghị quyết tại đây.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Hải Dương hỗ trợ cán bộ cấp xã dôi dư, mức cao nhất 150 triệu đồng/người