Hải Dương đầu tư 600 tỷ đồng xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18

10/06/2023 21:28

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 (TP Chí Linh).

Theo nghị quyết, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 600 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Xem nghị quyếtTẠI ĐÂY!

PV

(0) Bình luận
Hải Dương đầu tư 600 tỷ đồng xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18