Tin tức

Hải Dương công nhận 73 báo cáo viên pháp luật

THÀNH ĐẠT 06/04/2024 15:11

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định công nhận 73 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Theo quyết định, 73 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh công tác tại 42 sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh gồm: Sở Tư pháp, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Báo Hải Dương...

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh chịu sự quản lý, phân công của Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh). Những báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh này có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xem danh sách 73 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tại đây.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Hải Dương công nhận 73 báo cáo viên pháp luật