Hải Dương còn thiếu khoảng 1.440 giáo viên và nhân viên theo vị trí việc làm

05/06/2023 18:12

Trước thực tế nguồn tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, Hải Dương đang yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ ưu đãi mới nhất đối với giáo viên, nhân viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ ưu đãi, phụ cấp, trợ cấp mới nhất để thu hút nguồn tuyển dụng

Chiều 5.6, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 1) của UBND tỉnh để thảo luận, xem xét một số nội dung công việc, trong đó Sở Nội vụ báo cáo về tờ trình ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo năm 2023.

Trên cơ sở tờ trình, dự thảo kế hoạch và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản kết luận, căn cứ vào nguồn lực và kinh phí đã bố trí cho các địa phương, đơn vị có liên quan, giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể tổ chức triển khai thực hiện. Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp khẩn trương hoàn thiện kế hoạch để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét...

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Mạnh Hùng báo cáo tờ trình ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Thực tế nguồn tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ ưu đãi, phụ cấp, trợ cấp mới nhất đối với giáo viên, nhân viên để thu hút nguồn tuyển dụng.

Theo Sở Nội vụ, chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng sẽ căn cứ vào số giáo viên ở các môn học còn thiếu và số nhân viên còn thiếu theo vị trí việc làm trong chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2023 cho các cơ sở giáo dục công lập. Toàn tỉnh còn thiếu khoảng 1.440 giáo viên và nhân viên theo vị trí việc làm trong chỉ tiêu biên chế.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt nêu khó khăn trong thu hút nguồn tuyển dụng giáo viên, nhất là mầm non và tiểu học

Dự kiến quy trình, thời gian tổ chức tuyển dụng thực hiện từ tháng 7-11.2023. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển gồm: đối với giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; giáo viên tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phải có bằng đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đối với nhân viên phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển…

THẾ ANH

(0) Bình luận
Hải Dương còn thiếu khoảng 1.440 giáo viên và nhân viên theo vị trí việc làm