Kinh tế

Hải Dương còn 53 điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp

THANH HOA 27/02/2024 07:15

Tính đến tháng 2/2024, Hải Dương còn 53 điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp đặc biệt nguy hiểm, giảm 20 điểm so với đầu năm 2023.

hanhlangluoidien-5-.png
THANH HOA
(0) Bình luận
Hải Dương còn 53 điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp