Hải Dương có một đại diện

14/06/2014 15:40

Đó là anh Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương. Anh đã 15 lần hiến máu tình nguyện.

Đó là anh Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có một đại diện
    ss