Hải Dương có hơn 1.000 ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

19/03/2023 19:00

Qua tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 15.3, sở đã nhận được hơn 1.000 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Đại biểu nêu ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của UBND tỉnh vào cuối tháng 2 vừa qua

Phần lớn các ý kiến tập trung vào công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tham gia làm rõ cơ chế thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội, tránh cách hiểu không đúng dẫn đến lạm dụng để thu hồi đất của các hộ dân không đúng quy định; đề nghị làm rõ cơ chế thế nào là giá đất phổ biến trên thị trường, công khai, minh bạch để dân biết, dân kiểm tra, giám sát; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số ý kiến tham gia góp ý về bố cục dự thảo, tài chính và giá đất, giải thích một số từ ngữ cần rõ hơn, dễ hiểu hơn…

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 13.2.2023 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cuối tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và trực tuyến tại 12 điểm cầu cấp huyện. Các cơ quan, đoàn thể và UBND cấp huyện đều đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều đơn vị, địa phương cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến trong phạm vi ngành, lĩnh vực.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều được công khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân từ ngày 3.1-15.3 bằng nhiều hình thức như tham gia ý kiến trực tiếp tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tham gia bằng văn bản, gửi thư điện tử thông qua website chính thức… Đây là dự thảo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước.

PHAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có hơn 1.000 ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    ss