Công nghiệp

Hải Dương cơ bản đạt mục tiêu thu hút vốn FDI năm 2023

HOÀNG LINH 03/10/2023 15:06

9 tháng năm 2023, Hải Dương cơ bản đạt mục tiêu thu hút vốn FDI cả năm với 59 dự án cấp mới.

W_w_img_6271-1-sua-.jpg
Trong 9 tháng, Hải Dương thu hút 392,5 triệu USD vốn FDI, đạt 96% kế hoạch năm 2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, 9 tháng năm 2023 toàn tỉnh thu hút 392,5 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng 96% kế hoạch năm. Thu hút FDI tăng do tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để thu hút đầu tư.

Tỉnh cấp giấy phép đầu tư cho 59 dự án mới với số vốn đăng ký 275 triệu USD gồm 20 dự án ngoài khu công nghiệp, 39 dự án trong khu công nghiệp. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 26 lượt dự án, tổng vốn tăng thêm 116,5 triệu USD, còn lại là 9 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước.

Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu thu hút FDI đạt 410 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 750 triệu USD trở lên. Doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 7 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu USD.

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Hải Dương cơ bản đạt mục tiêu thu hút vốn FDI năm 2023