Hải Dương chỉ đạo tăng cường trách nhiệm xử lý công việc

09/06/2023 10:53

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc 10 nội dung công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc 10 nội dung công việc.Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kiểm tra công tác bảo đảm cảnh quan tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng. Ảnh tư liệu

Đó là tổ chức quán triệt Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Thông báo số 1031-TB/TU ngày 18.5.2023 và Thông báo số 924-TB/TU ngày 13.2.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thời gian tới.

Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc. Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn; quyết định và chịu trách nhiệm vấn đề thuộc thẩm quyền. Khi tham mưu giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, kiến nghị rõ phương án giải quyết công việc. Nếu đề xuất từ 2 phương án trở lên thì phải có phương án chọn và nêu rõ lý do chọn. Không trình những công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị khác (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị khác (trừ trường hợp theo chỉ đạo, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh); không lạm dụng việc xin ý kiến cấp trên để né trách nhiệm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý và những vấn đề liên quan khác bảo đảm thời hạn. Khẩn trương rà soát các kiến nghị, đề xuất đã được gửi đến và giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời hạn quy định. Đặc biệt phải giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng, quá thời hạn chưa được xử lý, không để chậm trễ, kéo dài. Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ. Trong đó, cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm, thời hạn xử lý công việc và kiểm tra, đôn đốc, giám sát đến khi có kết quả cuối cùng. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ, gây hậu quả hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu khẩn trương rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành việc thống kê, công bố, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan nhà nước; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục không cần thiết, tái cấu trúc quy trình giải quyết công việc, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh các nội dung, công việc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 924-TB/TU và báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; biểu dương, khen thưởng kịp thời trường hợp quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tham mưu thay thế hoặc điều chuyển trường hợp năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm gây chậm trễ, kéo dài công việc và không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện công văn này và chương trình làm việc của UBND tỉnh cùng các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

PHONG TUYẾT


(0) Bình luận
Hải Dương chỉ đạo tăng cường trách nhiệm xử lý công việc