Nhà đất

Hải Dương bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024

PV 13/05/2024 17:25

Tỉnh Hải Dương bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 ở các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

z5436602288000_15c28b05767c60e958875be1a209aefd-1-.jpg
Hải Dương bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định ​phê duyệt bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố với tổng diện tích 416,48 ha. Trong đó, huyện Kim Thành được bổ sung nhiều nhất với 19 dự án, tiếp đến là TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn mỗi nơi 12 dự án, TP Chí Linh có 10 dự án… Các dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Hải Dương giao UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Xem danh mục dự án, công trình tại đây.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương bổ sung 84 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024
ss