Hà Nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

25/06/2023 18:17

UBND TP Hà Nội đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024 với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.


Mức học phí trường công lập vẫn giữ nguyên

Theo đó, cấp mầm non, cấp THCS giữ nguyên mức trần học phí, cấp tiểu học, THPT tăng 7,5%. Các cơ sở giáo dục công lập giữ nguyên mức thu phí.

UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 12 HĐND khoá XVI dự thảo quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề xuất mức trần học phí năm học 2023-2024, cấp mầm non, cấp THCS giữ nguyên mức trần học phí như năm học 2022-2023. Lý do đề xuất: cấp mầm non, trung học cơ sở mức thu phí bình quân năm học 2022-2023 đạt tỷ lệ 76,5% so với mức trần cấp mầm non và 66,5% so với mức trần (cấp trung học cơ sở). Năm học 2023-2024, dự kiến các đơn vị có tăng thu học phí, tuy nhiên mức thu học phí dự kiến vẫn chưa đạt mức trần của năm học trước.

Đối với cấp tiểu học, THPT công lập chất lượng cao tăng mức trần học phí 7,5% so với năm học trước. Lý do đề xuất cấp tiểu học, THPT, một số lớp thu học phí năm học 2022-2023 đã đạt bằng mức trần. Theo UBND thành phố, từ 1.7.2023, nhà nước tăng mức lương cơ sở. Vì vậy, đề đảm bảo chi phí hoạt động cho các trường khi nhà nước tăng lương cơ sở, mức trần học phí sẽ phải điều chỉnh tăng để có căn cứ cho các trường đề xuất tăng mức thu học phí năm học 2023-2024.

Cụ thể mức trần học phí năm học 2023-2024: Trường mầm non học phí trực tiếp: 5.100.000 đồng, trực tuyến 3.825.000 đồng/tháng.

Trường tiểu học học trực tiếp 5.900.000 đồng, trực tuyến 4.425.000 đồng/tháng.

Trường THCS học trực tiếp 5.300.000 đồng, trực tuyến 3.975.000 đồng/tháng.

Trường THPT học trực tiếp 6.100.000 đồng, trực tuyến 4.575.000 đồng/tháng.

Trên cơ sở mức trần thu phí, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao quyết định mức thu học phí cụ thể (tỷ lệ tăng học phí không quá 7,5%). Mức thu học phí trường hợp học trực tuyến 75% mức phí học trực tiếp.

Tính đến tháng 5.2023, TP Hà Nội có 17 cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cụ thể: Cấp học mầm non 7 đơn vị; cấp tiểu học 3 đơn vị, cấp trung học cơ sở 5 đơn vị, cấp trung học phổ thông 2 đơn vị. Tổng số 389 lớp với 12.412 học sinh.

Đối với quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024, để bảo đảm ổn định mức học phí so với năm học trước, UBND TP Hà Nội đề xuất mức khung học phí năm học 2023-2024 giữ nguyên như năm học 2023-2024 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với hình thức học trực tiếp bằng mức phí năm học trước và bằng mức sàn (mức thấp nhất) trong khung quy định của Chính phủ. Mức thu học phí trực tuyến bằng 75% học phí theo hình thức học trực tiếp của năm học trước.

Theo mức thu đề xuất này, tổng số thu học phí dự kiến năm học 2023-2024 đạt khoảng 2.000,67 tỷ đồng. Đảm bảo an sinh xã hội các đối tượng học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha mẹ, khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí, dự kiến khoảng 16.620 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm dự kiến khoảng 16,6 tỷ đồng.

Theo VOV

(0) Bình luận
Hà Nội đề xuất mức học phí mới với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao