Giao thông - Đô thị

Hà Nội đã khởi công 12/13 khu tái định cư cho dự án Vành đai 4

T.H (theo báo Tin tức) 04/01/2024 19:40

Tiến độ thu hồi đất phục vụ dự án Vành đai 4 đạt 96,54%, đã khởi công và tổ chức xây dựng 12/13 khu tái định cư, trong đó huyện Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 137 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông (QLDA) Hà Nội, dự án Vành đai 4 có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, được chia thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập; bao gồm: 3 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư (1.1, 1.2, 1.3) bằng vốn đầu tư công; 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (2.1, 2.2, 2.3) bằng vốn đầu tư công; Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

Đến nay, 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.306,06/1.390,63ha, đạt 93,92%, di chuyển 11.540/15.556 ngôi mộ, đạt 74,18%. Trong đó, TP Hà Nội thu hồi đất 764,0/791,35 ha, đạt 96,54%, di chuyển 8.718/10.082 ngôi mộ, đạt 86,42%.

Chú thích ảnh
Ba tỉnh, thành phố đã huy động tối đa sức mạnh hệ thống chính trị, triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn tiến độ thực hiện dự án Vành đai 4

Hà Nội cũng đã khởi công và tổ chức xây dựng 12/13 khu tái định cư, trong đó huyện Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 137 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Tỉnh Hưng Yên đã thu hồi đất 195,6/230,2ha, đạt 85%, di chuyển 2.587/3.743 ngôi mộ, đạt 69%. Đã tổ chức thi công xây dựng 5/11 khu tái định cư và 2/7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang, các khu tái định cư và khu cải tạo mở rộng nghĩa trang còn lại, hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

Tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi đất 346,46/369,08 ha, đạt 93,87%, di chuyển 1.071/1.731 ngôi mộ, đạt 61,87%. Đã tổ chức thi công xây dựng 2/12 khu tái định cư, các khu còn lại dự kiến triển khai xây dựng trong quý II/2024.

Với dự án thành phần 2.1, trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu.

Với dự án thành phần 2.2 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên), đã tổ chức 4 mũi thi công đường, đến nay bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 59.107/794.024m3, đắp cát khoảng 49.256/727.675m3, đang chuẩn bị triển khai thi công cắm bấc thấm và các công tác khác. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc dự án thành phần 2.2 khoảng 1.253 tỉ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt 13,0 tỉ đồng (đạt 1,1%).

Với dự án thành phần 2.3 (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh), tuyến đường song hành chia thành 3 phân đoạn tương ứng với 3 gói thầu xây lắp, trong đó 3/3 phân đoạn đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Trong đó đoạn từ giáp ranh với tỉnh Hưng Yên đến quốc lộ (QL) 38 sẽ tổ chức 10 mũi thi công (trong đó 8 mũi thi công đường, 2 mũi thi công cầu) và triển khai thi công đồng loạt các mũi thi công trong tháng 1/2024.

Đoạn từ Quốc lộ 38 đến cầu Hoài Thượng đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 1/2024.

Đoạn thuộc địa phận thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh: Phê duyệt và lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thi công trong quý I/2024.

Về tình hình giải ngân, thanh toán, đối với TP Hà Nội, kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 11.074.924 triệu đồng (Ban QLDA là 1.363.524 triệu đồng; các quận, huyện là 9.711.400 triệu đồng). Đã giải ngân đến nay là 7.623.534 triệu đồng, đạt 69%. Trong đó, Ban QLDA đã giải ngân 1.361.162 triệu đồng, đạt 99,9% và các quận, huyện đã giải ngân là 6.262.372 triệu đồng, đạt 64,5%

Đối với tỉnh Hưng Yên, kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí là 2.278.760 triệu đồng, đã giải ngân 2.278.760 triệu đồng, đạt 100%. Đối với tỉnh Bắc Ninh, kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí là 2.143.000 triệu đồng, đã giải ngân 1.463.537 triệu đồng, đạt 68,3%.

Về tiến độ trong năm 2024, sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 84,57ha còn lại (Hà Nội 27,35ha; tỉnh Hưng Yên 34,6ha, tỉnh Bắc Ninh 22.62ha) và di chuyển 4.016 ngôi mộ (Hà Nội 1.364 ngôi; tỉnh Hưng Yên 1.156 ngôi, tỉnh Bắc Ninh 660 ngôi), xong trước ngày 31/3/2024.

Với nhóm dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành, tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành các đoạn tuyến đường song hành không phải xử lý nền đất yếu trong năm 2024, hoàn thành các đoạn tuyến còn lại trong năm 2025.

Với dự án thành phần 3 (dự án PPP), sẽ tập trung lựa chọn đơn vị tư vấn, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3. Đồng thời tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2024, khởi công công trình vào đầu quý IV/2024, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội đã khởi công 12/13 khu tái định cư cho dự án Vành đai 4