Nông nghiệp - Nông thôn

Giống lúa nếp 415 cấy máy ở xã Hồng Quang (Thanh Miện) cho năng suất hơn 72 tạ/ha

ĐQ 08/06/2024 05:04

Vụ xuân năm 2024, mô hình sản xuất giống lúa nếp 415 được thực hiện với quy mô 40 ha tại các xã Phạm Kha, Hồng Quang (cùng huyện Thanh Miện) và xã Quyết Thắng (TP Hải Dương).

img_0592.jpeg
Giống lúa nếp 415 vụ xuân 2024 tại xã Hồng Quang (Thanh Miện) cho năng suất 72,2 tạ/ha

Mô hình này áp dụng kỹ thuật làm đất với độ sâu 20-25 cm để vùi rơm rạ, lồng dập, bừa đất, san phẳng ruộng kết hợp chế phẩm Trichoderma. Chế phẩm này kết hợp phân hữu cơ giúp cải tạo đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu, giải độc đất và tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Phương thức gieo cấy áp dụng mạ khay, cấy máy; phun phân dạng hạt để bảo đảm đồng đều và tiết kiệm công lao động...

Tại xã Hồng Quang, lúa nếp 415 cho năng suất khoảng 72,2 tạ/ha, cao hơn 4,2 tạ/ha so với giống nếp 415 cấy đại trà. Chi phí đầu tư giảm gần 5 triệu đồng/ha và tăng hiệu quả kinh tế 8,5 triệu đồng/ha so với giống đối chứng. Mô hình sản xuất áp dụng kỹ thuật tiên tiến có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp canh tác truyền thống, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, tỷ lệ hạt lép thấp, hạn chế sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh khô vằn...

ĐQ
(0) Bình luận
Giống lúa nếp 415 cấy máy ở xã Hồng Quang (Thanh Miện) cho năng suất hơn 72 tạ/ha
ss