Thư giãn

Giày gia truyền

Sưu tầm 26/09/2023 09:00

.

Người ông cho cháu đôi giày và bảo:

- Tèo, cháu lấy đôi giày này mà dùng. Giữ gìn cẩn thận nhé. Đây là giày gia truyền của nhà ta.

Một tháng sau, Tèo chạy tới bảo ông:

- Ông ơi, đôi giày của ông cho cháu rách rồi.

- Rách là thế nào? - người ông kêu lên - Đôi giày bền như thế mà cháu làm rách! Cụ sinh ra ông đã đi đôi giày ấy 10 năm, ông đi 8 năm, bố cháu đi 9 năm, thế mà cháu mới đi có 1 tháng đã làm hỏng!

Không kịp cởi

Anh chồng thất thểu về nhà, bùn bê bết từ đầu đến chân. Cô vợ vốn khó tính nên gằn giọng:

- Sao thế?

- Ngã xuống ao...

- Thế là toi cái quần mới toanh rồi à?

- Em nghĩ xem, làm sao mà anh cởi kịp...

Sưu tầm
(0) Bình luận
Giày gia truyền