Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2010

25/03/2010 05:14

Năm 2010, uỷ ban kiểm tra của 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy giao ước thi đua nắm chắc tình hình, kịp thời kiểmtra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phục vụ tốt Đại hộiĐảng bộ các cấp.<!--Session data--><!--Session data--><!--Session data-->


Các đơn vị trong khối UBKT Tỉnh ủy ký giao ước thi đua  đầu năm

Thực hiện Điều lệ Đảng khóa X, quy định của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và UBKT Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng, sáng 24-3, đại diện lãnh đạo UBKT các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các phòng nghiệp vụ và Văn phòng UBKT Tỉnh ủy tổ chức giao ban quý I - 2010, ký giao ước thi đua đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2010. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2010, UBKT của 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn của UBKT Tỉnh ủy giao ước thi đua nắm chắc tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những dấu hiệu liên quan đến tham nhũng, lãng phí, bè phái, cơ hội; những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, mất dân chủ, có vấn đề nổi cộm, tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; những nơi có đơn, thư tố cáo chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Thực hiện các cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng đối với cấp ủy và tổ chức đảng cấp dưới; tập trung giám sát tổ chức đảng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đoàn kết nội bộ; việc thực hiện quy định của cấp ủy cấp trên và cấp mình liên quan đến phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; giám sát đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy quản lý, đảng viên dự nguồn cấp ủy khóa mới. Thi hành kỷ luật và giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, phục vụ thiết thực cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp; giải quyết và giúp cấp ủy giải quyết đơn, thư tố cáo, chú ý đơn, thư tố cáo đối tượng là nhân sự cấp ủy và đại biểu dự Đại hội Đảng các cấp…

ANH TUẤN

(0) Bình luận
Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2010
ss